Política de Privacitat

A través del present avís, Braipont SL informa als usuaris del lloc web www.braipont.com, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Braipont SL les dades personals que els són sol·licitades en el lloc web. També s’informa als usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, els quals són de titularitat i responsabilitat de Braipont SL, que porta a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de procedir a la seva sol·licitud, així com a l’enviament d’informació comercial, pels mitjans tradicionals i electrònics, sobre els serveis oferts actualment i en el futur.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb les dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’entrada defectuosa de dades en els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Braipont SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i els demés riscos possibles.

Igualment, Braipont SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i al seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. Així, aquest deure de confidencialitat és d’obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d’un contracte de prestació de serveis de tractament de dades per compte de tercers, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d’informació de Braipont SL.

L’usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb el què s’estableix en la LOPD i les demés normatives aplicables a l’efecte, dirigint una comunicació escrita i/o electrònica a braipont@braipont.com a Braipont SL amb direcció a Av. de la Cerdanya 49 (25720 Bellver de Cerdanya), en la que s’acrediti la identitat de l’usuari.

En el cas que l’empresa prestés algun tipus de servei especial en el què es determinin uns procediments específics diferents a aquests, en lo relatiu a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes. Braipont SL no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

Braipont SL es reserva el dret de modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.

Selecció de projectes


A BRAIPONT S.L. realitzem tot tipus de treballs de fusteria i decoració. Construïm exteriors i interiors d'habitatges, indústries o espais comercials. Fabriquem mobles a mida i oferim solucions d'interiorisme personalitzades: mobles i decoració; paviments i parquets; mobiliari per a cuines i per a banys; escales i baranes; finestres de fusta, mixtes i minimalistes; portes; armaris; entre altres solucions a mida.

Imatge de zoom de la fusteria Braipont. Tancar el zoom de les imatges.
Canviar la imatge deñ zoom a l'anterior
Canviar la imatge deñ zoom a la següent.
Fusteria BRAIPONT: Portes de mdf lacades i parquet de roure massís.
Fusteria BRAIPONT: Porta vaivé de mdf lacada i porta corredissa de vidre integrada al sostre.
Fusteria BRAIPONT: Porta corredissa amb vidre mate i estirador d'inox.
Fusteria BRAIPONT: Escala de formigó folrada amb fusta de roure.
Fusteria BRAIPONT: Escala de roure amb barana de vidre integrada.
Fusteria BRAIPONT: Armari amb porta corredissa amb interior de melamina tèxtil.
Fusteria BRAIPONT: Escala folrada amb roure.
Fusteria BRAIPONT: Parquet flotant de roure natural.
Fusteria BRAIPONT: Porta corredissa de mdf lacada.
Fusteria BRAIPONT: Escala d'iroko amb passamà rodó.
Fusteria BRAIPONT: Porta d'entrada i revestiment de façana d'iroko.
Fusteria BRAIPONT: Escala amb estructura metàl.lica amb esgraons de roure amb leds incorporats.
Fusteria BRAIPONT: Moble  bany de roure massís.
Fusteria BRAIPONT: Armaris empotrats de roure amb estiradors de cuir.
Fusteria BRAIPONT: Capçal de llit amb marc de roure i leds incorporats. Armari vestidor amb portes corredisses coplanars.
Fusteria BRAIPONT: Moble bany de roure amb estiradors minimalistes.
Fusteria BRAIPONT: Moble bany de roure suspès.
Fusteria BRAIPONT: Armari empotrat integrat.
Fusteria BRAIPONT: Porta d'entrada de pi amb delgues horitzontals.
Fusteria BRAIPONT: Teulada de fusta de pi.
Fusteria BRAIPONT: Paravents corredissos d'iroko.
Fusteria BRAIPONT: Teulada de fusta d'avet laminat.
Fusteria BRAIPONT: Paravent d'iroko amb estructura metàl·lica.
Fusteria BRAIPONT: Balconera d'iroko amb paravent corredís.
Fusteria BRAIPONT: Paravent corredís d'iroko.
Fusteria BRAIPONT: Detall escala folrada d'iroko.
Fusteria BRAIPONT: Balconeres d'iroko i mobles de cuina de roure precompost.
Fusteria BRAIPONT: Mobles de cuina de roure precompost i estiradors d'inox.
Fusteria BRAIPONT: Finestra pivotant vertical en forma trapezoidal.
Fusteria BRAIPONT: Finestra amb vidre fix.
Fusteria BRAIPONT: Finestres i paravents corredissos amb fusta d'iroko.
Fusteria BRAIPONT: Finestres amb fusta de pi laminat.
Fusteria BRAIPONT: Taulells i mobles de farmàcia.
Fusteria BRAIPONT: Taulell i expositors de farmàcia amb leds incorporats.
Fusteria BRAIPONT: Mobles de laboratori de farmàcia.
Fusteria BRAIPONT: Detall taula combinada fusta i pedra.
3
2
1
Av. de la Cerdanya, 49-51 - 25720 Bellver de Cerdanya (Lleida)
Tel. 973510071
POLÍTICA DE PRIVACITAT