Política de Privacitat

A través del present avís, Braipont SL informa als usuaris del lloc web www.braipont.com, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Braipont SL les dades personals que els són sol·licitades en el lloc web. També s’informa als usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, els quals són de titularitat i responsabilitat de Braipont SL, que porta a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de procedir a la seva sol·licitud, així com a l’enviament d’informació comercial, pels mitjans tradicionals i electrònics, sobre els serveis oferts actualment i en el futur.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb les dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’entrada defectuosa de dades en els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Braipont SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i els demés riscos possibles.

Igualment, Braipont SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i al seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. Així, aquest deure de confidencialitat és d’obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d’un contracte de prestació de serveis de tractament de dades per compte de tercers, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d’informació de Braipont SL.

L’usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb el què s’estableix en la LOPD i les demés normatives aplicables a l’efecte, dirigint una comunicació escrita i/o electrònica a braipont@braipont.com a Braipont SL amb direcció a Av. de la Cerdanya 49 (25720 Bellver de Cerdanya), en la que s’acrediti la identitat de l’usuari.

En el cas que l’empresa prestés algun tipus de servei especial en el què es determinin uns procediments específics diferents a aquests, en lo relatiu a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes. Braipont SL no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

Braipont SL es reserva el dret de modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.

Experiència i innovació

Braipont S.L. som una empresa amb prop de 20 anys d'experiència en el sector de la fusta. Hem desenvolupat la nostra activitat principalment a la comarca de la Cerdanya en tot tipus de treballs, des d'una reforma de fusteria per a una llar convencional, fins a la realització de projectes d'alt nivell amb arquitectes i interioristes.


Des de fa uns anys, als nostres projectes de fusteria convencionals hi hem sumat una forta especialització en el sector de les finestres i els tancaments. En aquest àmbit disposem d'un ampli ventall de finestres de fusta i mixtes, que combinen la fusta a l'interior i l'alumini per a les parts exteriors. Tots els tancaments que fabriquem compten amb la certificació CE.


Servei i qualitat

L'empresa té una clara vocació de servei, oferint tot un ventall de possibilitats i acompanyant el client en tot el procés: des de l'estudi de les característiques del projecte, la fabricació al taller i el muntatge final a l'obra. Treballem amb fustes seleccionades i materials d'altes prestacions per obtenir els millors resultats.

Tecnologia i desenvolupament

Disposem de maquinària d'última generació amb la tecnologia denominada computer numerical control (CNC). Els darrers temps treballem en el desenvolupament de productes d'altes prestacions tèrmiques, acústiques i d'estanquitat per a tancaments exteriors així com en altres treballs de fusteria.

Maquinària amb control numèric (CNC) de 5 eixos

Av. de la Cerdanya, 49-51 - 25720 Bellver de Cerdanya (Lleida)
Tel. 973510071
POLÍTICA DE PRIVACITAT