POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Raó Social: BRAIPONT, SL

Domicili Social: Av. Cerdanya, 49, Bellver de Cerdanya - 25720

Correu electrònic: braipont@braipont.com

CIF: B25393661

A través del present avís, Braipont, SL informa als usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de Braipont, SL amb domicili a Avinguda Cerdanya, 49, Bellver de Cerdanya – 25720.

L’accés al nostre espai Web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. Tanmateix, l’accés i navegació a través d’aquest espai Web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i la de cookies.

I. Legitimació del tractament

La legitimació per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat pel cas concret.

Per la seva banda, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.

Igualment, es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de l’empresa.

II. Finalitat del tractament

L’informem que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries pel correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i en concret, per alguna/es de les següents finalitats:

− Gestionar la contractació de serveis i aquelles gestions administratives pròpies de la relació comercial existent.

− Gestionar l’ús de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posa a la seva disposició en aquest espai web.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el RGPD.

Li comuniquem que l’empresa és el destinatari final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

III. Comunicació de dades

Li recordem que no es realitzaran cessions a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

IV. Mesures de seguretat

D’acord amb la normativa vigent, l’empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

L’empresa fa palès el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per tal d’evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

V. Període de conservació de les dades

L’informem que les seves dades seran suprimides en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que existeixi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

VI. Drets dels usuaris

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de l’empresa braipont@braipont.com.

En concret pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

− Revocar els consentiments atorgats.

− Obtenir confirmació sobre si l’empresa està tractant dades personals que el concerneixen o no.

− Accedir a les seves dades personals.

− Rectificar les dades inexactes o incompletes.

− Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals van ser recollides.

− Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

− En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

− Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de l’empresa, si s’escau.

− Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes, l’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

L’empresa es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 de Madrid (CP 28001).

POLÍTICA DE COOKIES

Definició i funció de les cookies

Què són les cookies? Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari .

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web ?

- Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat per el propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.

- Cookies de tercer: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor , sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.

- Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web.

Així mateix és possible que en visitar alguna pàgina web o en obrir algun e-mail on es publiqui algun anunci o alguna promoció sobre els nostres productes o serveis s'instal·li en el seu navegador alguna cookie que ens serveix per mostrar posteriorment publicitat relacionada amb la recerca que hagi fet, desenvolupar un control dels nostres anuncis en relació, per exemple, amb el nombre de vegades que són vistos, on apareixen, a quina hora es veuen, etc.

Revocació i eliminació de cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordinador, en cas que no permeti la instal·lació de cookies al seu navegador és possible que no pugui accedir a alguna de les seccions de nostra web. Per a més informació sobre com bloquejar l'ús de les cookies pot fer-ho a través del Navegador

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies

• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Tercers prestadors de serveis

En concret els tercers prestadors de serveis amb els quals hem contractat algun servei per al qual és necessària la utilització de cookies són:

Nom del proveïdor: Google Analytics

Finalitat de la cookie: (i) fer un seguiment del vostre ús del lloc web, (ii) recopilar informes de l'activitat del mateix, (iii) prestar altres serveis relacionats amb l'activitat del lloc web i l'ús d'Internet

Si desitja més informació sobre l'ús de les cookies d'aquest tercer: http://www.google.com/analytics/

Si vols més informació sobre l'ús de cookies pots demanar a braipont@braipont.com

« Alumini + fusta: la unió perfecte per a tancaments mixtes »

MixWin: disseny i calidesa

El model de tancament MixWin és una finestra mixta, que combina la fusta a l'interior de l'habitatge i l'alumini a la part exterior. La suma d'aquests materials evita el manteniment de la superfície més exposada a les inclemències meteorològiques. A la vegada, s'aconsegueix uns tancaments visualment atractius, càlids i amb les màximes garanties en l'aïllament tèrmic i acústic. Aquesta finestra d'altes prestacions compleix amb la normativa CE.

MIXWIN
  • Finestra de fusta laminada amb fulla de 69 mm de gruix a l'interior i perfil d'alumini a l'exterior
  • Marc de fusta massís o laminat a l'interior i perfil d'alumini
    a l'exterior
  • Vidre amb una càmera de 26 mm de gruix o 2 càmeres de
    42 mm de gruix
  • Ferramenta G-U amb varis punts de tancament
  • Triple junta de goma
PERMEABILITAT
A L'AIRE

La permeabilitat de l'aire, és la propietat de deixar passar l'aire per una finestra tancada sotmesa a una pressió diferencial.

Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207:2000): CLASSE 4

ESTANQUITAT
A L'AIGUA

La estanquitat a l'aigua és la capacitat d'una finestra a oposar-se a les filtracions d'aigua.

Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208:2000): CLASSE 9A

RESISTÈNCIA A LA
CÀRREGA DEL VENT

L'assaig permet verificar que, sota els efectes de pressions i depressions, la finestra té una deformació admissible i conserva les seves propietats.

Resistència a la càrrega del vent (UNE-EN 12211:2000): CLASSE C4

PRESTACIONS
ACÚSTIQUES

És l'índex de reducció sonora que té una finestra (Rw), representa la diferència de soroll entre dos espais separats per una finestra. Es mesura amb decibels. Depèn del tipus de vidre. Valor obtingut amb vidre 4+18 +4 Aïllament acústic (UNE-EN ISO 1403:1995): Ra=35 (-1,-3) Db

TRANSMITÀNCIA
TÈRMICA

La transmitància tèrmica (U), mesura la quantitat de calor que travessa una finestra per temps, per superfície i per diferència de temperatura. Es mesura amb W/m2k. Depèn del tipus de vidre. Valor obtingut per càlcul amb vidre 4+18 gas argó+4 baix emissiu. Transmitància tèrmica del tancament (UNE-EN ISO 10077-2:2003): 1,5 (W/m 2k) )

BATENT OSCIL·LO-
BATENT
BASCULANT PIVOTANT
VERTICAL
PIVOTANT
HORITZONTAL
GUILLOTINA CORREDERA PLEGABLE
RODONES TRAPEZOIDALS TRIANGULARS PUNT RODÓ

Guia persiana incorporada


Tenim la possibilitat d'incorporar la guia de la persiana en el marc de la finestra allargant el travesser inferior per a recollir la persiana.

GUIA PERSIANA
INCORPORADA EN EL PERFIL

DETALL DE LA GUIA DE PERSIANA
INCORPORADA EN EL PERFIL


Llindar inferior


Balconera amb llindar inferior d'alumini de 25 mm d'alçada. De gran ajuda contra barreres arquitectòniques, facilitant els problemes d'accessibilitat.


Format per dues juntes de goma, que a més de facilitar l'aïllament tèrmic i acústic, ajuda al desguàs gràcies a uns orificis fets a la seva part inferior.

LLINDAR INFERIOR: VISTA INTERIOR

LLINDAR INFERIOR: VISTA EXTERIOR

FACILITA ELS PROBLEMES D'ACCESSIBILITAT

DETALLS TÈCNICS

Ferramenta oculta


Es pot instal·lar la ferramenta oculta enrasant la fulla amb el marc per la cara interior del tancament. Així aconseguim una finestra amb uns acabats minimalistes i estètics.

FRONTISSA OCULTA OSCIL·LOBATENT TRAVESSER SUPERIOR

VISTA INTERIOR FINESTRA

LA FERRAMENTA OCULTA PERMET OBRIRA LA FINESTRA FINS A UN MÀXIM DE 90º

Treballem amb qualsevol tipus de fusta. Treballem amb fustes de pi, d'iroko, de roure, de castanyer i de niangon.   Utilitzem vernís a l'aigua per a exteriors que té un fàcil manteniment. També es pot tenyir, lacar o personalitzar en qualsevol color
 
IROKO

Milicia excelsa

ROURE

Quercus robur

CASTANYER

Castanea sativa

PI

Pinus

NIANGON

Heritiera utilis

  VERNÍS I
TINTS
COLORS I
ALUMINI
Av. de la Cerdanya, 49-51 – 25720 Bellver de Cerdanya (Lleida)
Tel. 973510071

BRAIPONT, SL utilitza cookies pròpies i de tercers per realçar la seva experiència d'usuari i oferir continguts adaptats als seus interessos. Si vostè segueix navegant sense canviar la configuració, considerem accepteu el seu ús. Consulteu la nostra política de cookies.D'ACORD