Política de Privacitat

A través del present avís, Braipont SL informa als usuaris del lloc web www.braipont.com, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Braipont SL les dades personals que els són sol·licitades en el lloc web. També s’informa als usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, els quals són de titularitat i responsabilitat de Braipont SL, que porta a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de procedir a la seva sol·licitud, així com a l’enviament d’informació comercial, pels mitjans tradicionals i electrònics, sobre els serveis oferts actualment i en el futur.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb les dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’entrada defectuosa de dades en els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Braipont SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i els demés riscos possibles.

Igualment, Braipont SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i al seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. Així, aquest deure de confidencialitat és d’obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d’un contracte de prestació de serveis de tractament de dades per compte de tercers, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d’informació de Braipont SL.

L’usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb el què s’estableix en la LOPD i les demés normatives aplicables a l’efecte, dirigint una comunicació escrita i/o electrònica a braipont@braipont.com a Braipont SL amb direcció a Av. de la Cerdanya 49 (25720 Bellver de Cerdanya), en la que s’acrediti la identitat de l’usuari.

En el cas que l’empresa prestés algun tipus de servei especial en el què es determinin uns procediments específics diferents a aquests, en lo relatiu a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes. Braipont SL no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

Braipont SL es reserva el dret de modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.

Control numèric (CNC)

A Braipont disposem de maquinària de fusteria d'última generació amb tecnologia CNC (control númèric) per a mecanitzar peces amb 3, 4 i 5 eixos. Tecnologia que ens redueix els costos de producció i millora la precisió dimencional millorant la qualitat de fabricació.

Treballem amb software CAD/CAM per a realizar diferents tipus de mecanitzats en 2D i 3D.

Projectes CNC

Fabriquem diferents tipus de panells decoratius texturats amb diversos materials i acabats.

Així com també podem reproduir imatges amb diferents tècniques, de línies, amb relleu o bé amb diferents capes.

Mecanitzem diferents tipus de peces per a interiorisme, sector del moble, locals comercials o indústria.

També mecanitzem peces en 3D a partir de models importats en varis formats

Fusteria BRAIPONT: Reproducció d'imatge mitjançant tècnica de línies a partir d'una fotografia.
Fusteria BRAIPONT: Panell texturat en relleu amb base de mdf lacat.
Fusteria BRAIPONT: Panell texturat en relleu amb base de mdf lacat.
Fusteria BRAIPONT: Panell texturat en relleu amb base de mdf lacat.
Fusteria BRAIPONT: Panell texturat en relleu amb base de mdf lacat.
Fusteria BRAIPONT: Panell texturat en relleu amb base de mdf lacat.
Fusteria BRAIPONT: Nesting per a optimitzar l'aprofitament màxim del material.
Fusteria BRAIPONT: Avió mecanitzat amb peces optingudes amb nesting.
Fusteria BRAIPONT: Cap de cèrvol decoratiu mecanitzat amb nesting.
Fusteria BRAIPONT: Rètol amb lletres gravades  amb angle.
Fusteria BRAIPONT: Rètol amb lletres gravades sobre tauló de fusta.
Fusteria BRAIPONT: Peces mecanitzades amb formes vàries.
Fusteria BRAIPONT: Reproducció d'imatge mitjançant tècnica de línies a partir d'una fotografia.
Fusteria BRAIPONT: Detall imatge amb tècnica de línies.
Fusteria BRAIPONT: Reproducció d'imatge mitjançant tècnica de línies a partir d'una fotografia.
Fusteria BRAIPONT: Lletres per a rètols amb relleu de qualsevol format o mesura.
Fusteria BRAIPONT: Logotip mecanitzat en vàries capes.
Fusteria BRAIPONT: Lletres per a rètols amb relleu de qualsevol format o mesura.
Fusteria BRAIPONT: Taló mecanitzat amb CNC de 5 eixos (Disseny: Sílvia Fado).
Fusteria BRAIPONT: Taló mecanitzat amb CNC de 5 eixos (Disseny: Sílvia Fado).
Fusteria BRAIPONT: Carcassa per pantalla d'ordinador.
Fusteria BRAIPONT: Rètol de fusta mecanitzat amb CNC.
2
1
Av. de la Cerdanya, 49-51 – 25720 Bellver de Cerdanya (Lleida)
Tel. 973510071
POLÍTICA DE PRIVACITAT