Política de Privacitat

A través del present avís, Braipont SL informa als usuaris del lloc web www.braipont.com, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Braipont SL les dades personals que els són sol·licitades en el lloc web. També s’informa als usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, els quals són de titularitat i responsabilitat de Braipont SL, que porta a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de procedir a la seva sol·licitud, així com a l’enviament d’informació comercial, pels mitjans tradicionals i electrònics, sobre els serveis oferts actualment i en el futur.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb les dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’entrada defectuosa de dades en els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Braipont SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i els demés riscos possibles.

Igualment, Braipont SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i al seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. Així, aquest deure de confidencialitat és d’obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d’un contracte de prestació de serveis de tractament de dades per compte de tercers, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d’informació de Braipont SL.

L’usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb el què s’estableix en la LOPD i les demés normatives aplicables a l’efecte, dirigint una comunicació escrita i/o electrònica a braipont@braipont.com a Braipont SL amb direcció a Av. de la Cerdanya 49 (25720 Bellver de Cerdanya), en la que s’acrediti la identitat de l’usuari.

En el cas que l’empresa prestés algun tipus de servei especial en el què es determinin uns procediments específics diferents a aquests, en lo relatiu a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes. Braipont SL no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

Braipont SL es reserva el dret de modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.

Botó tancar zoom

Finestres i tancaments Braipont

A Braipont oferim 3 models de tancaments,
tots amb les màximes garanties i prestacions segons la normativa CE.

Ecowin:

És un model de finestra fabricat únicament amb fusta. Un material que aporta gran calidesa i confort
ja que té la propietat de ser un gran aïllant tèrmic i acústic.

Mixwin:

És la perfecta unió entre la fusta i l'alumini. Ofereix les altes prestacions de la fusta i la resistència de l'alumini
a les parts exteriors evitant-ne el manteniment.

Glasswin:

És la opció per als amants del minimalisme i el disseny. Feta amb fusta i alumini,
és una finestra amb vidre estructural on l'estètica n'és un dels elements destacats.

ECOWIN

Finestra
100% de FUSTA
MIXWIN

Finestra
Fusta-Alumini
GLASSWIN

Finestra
Vidre estructural

Tancaments personalitzats i a mida:

De cada un dels models de finestra podem oferir un gran ventall d'acabats:
tipus de fusta, colors, sistemes d’obertura i automatismes,
amb la finalitat de trobar la solució que més s’adapti a les seves necessitats.

Av. de la Cerdanya, 49-51 - 25720 Bellver de Cerdanya (Lleida)
Tel. 973510071
POLÍTICA DE PRIVACITAT